viernes, 28 de mayo de 2010

Polas tradicións

Momentos hisóricos trascendentais: Os mártires de Carral; o provincialismo; o Rexurdimento; O rexionalismo; As Irmandades da Fala; O Seminario de estudos galegos; O Partido Galeguista; A Xeración Nós; ou a Editorial Galaxia...

Temos escritores como: Rosalía de Castro; Pondal; Pintos; Cabanillas; Fole; Otero Pedraio..

Ideólogos como: Brañas; Murguía; Bóveda; Castelao; Casares Quiroga; Piñeiro; Albor...

Historias boas e non tan boas; gloriosas e algunhas que terían mellor destino no ostracismo.

Valores, crenzas e costumes heredadas dos nosos antergos.

Tradicións que as nosas xeración heredamos das anteriores e que, por estimalo valioso, legaremos ás seguintes.
Tradicións que pola súa vitalidade seguen a renovarse na súa duración no tempo.

Galicia, na historia, é o resultado da tradición e da modernidade.

No hay comentarios: