domingo, 25 de abril de 2010

Todos van ó seu, nós defendemos o teu!!O vindeiro 5 de maio renóvase o Claustro da USC.

Dende a Circunscripción de Dereito pídovos, 1º como compañeiro, 2º como Presidente de FAD, o apoio nas urnas para a candidatura que defendemos.

Xa obtivemos un abrumador apoio sen precedentes no pasado decembro.
Hoxe, máis que nunca, convoco a todos os compañeiros da Facultade aun exercicio de reflexión.

Despois de acadar o triunfo nas pasadas eleccións á Xunta de Facultade gracias ó voso apoio, en tan só tres meses cumplimos todo que figuraba no noso programa electoral.
Elaboramos as "I XORNADAS SOBRE DEREITO ACTUAL" ofertando 2 créditos de libre configuración, levamos a cabo o "I TORNEO DE FÚTBOL FAD" con equipos formados por alumnos desta facultade,volvimos a organizar en colaboración co Decanato o "II FORO DE EMPREGO", estamos a negociar cos canditatos a reitor a cuestión dos CAMBIOS DE GRUPO, HORARIOS DE BIBLIOTECAS e a creación de BOLSAS DE COLABORACION ca USC...

Por isto e por vós.

jueves, 22 de abril de 2010

Debate sobre o Estatuto

Pincha:

Vieiros
Xornal de GaliciaAgradezo moi especialmente a presencia entre o público de Rafael Cuiña, empresario; Julio Iglesias, Alcalde de Ares; e de Miguel Bastos, profesor de CC.Políticas.

miércoles, 21 de abril de 2010

Os tres partidos discutirán sobre un novo Estatuto galego na USC


Noticia no XORNAL DE GALICIA sobre o debate que a Asociación FORO ALUMNOS DE DEREITO CON PRESENCIA MAIORITARIA NA FACULTADE ORGANIZOU HOXE.


fai click aquí

“Este acto demostra que os estudantes estamos comprometidos co tema”, din os organizadores.

Un dos feitos colaterais de que o pleno do Tribunal Constitucional non fose quen de chegar a emitir unha sentenza sobre o Estatut catalán a pasada semana e de que se enrocase aínda máis a situación que vive o texto, que leva en mans do Alto Tribunal dende 2007, foi que Galicia comezase a discutir de novo sobre a necesidade de abordar ou non unha reforma estatutaria. O PP sempre foi partidario de esperar a coñecer a sentenza do TC para comezar unha nova reforma. Non obstante, o tempo vai pasando sen que se albisque unha decisión do Constitucional e sen que en Galicia as forzas políticas comecen a debater.

Neste escenario, a asociación estudantil Foro Alumnos de Dereito (FAD) organizou un debate sobre “A vixencia e a Reforma do Estatuto de Autonomía” que terá lugar ás 16.15 desta tarde na Facultade de Dereito da USC e no que participarán deputados das tres forzas políticas do arco parlamentario galego.

Pedro Puy Fraga polo PPdeG, Camilo Nogueira polo BNG e José Manuel Lage Tuñas polo PSdeG participarán nun debate que estará moderado polo catedrático de Dereito Constitucional Antonio Carlos Pereira Menaut. “O que pretendemos é contrastar as diferentes opinións das forzas políticas galegas en torno á actual situación que vive no noso Estatuto e se é necesaria ou non unha reforma da nosa norma autonómica fundamental”, explica Jorge Cubela, estudante e presidente do Foro de Alumnos de Dereito.

“A verdade é que para nós é moi importante acometer este debate que encadramos dentro dun ciclo sobre actualidade xurídica”, explica Cubela, quen asegura que non tiveron “ningún tipo de problema” para poñerse en contacto cos representantes das tres grandes formacións políticas de Galicia. “A verdade é que os tres estiveron encantados de poder participar neste debate. Falamos cos tres directamente. Con Pedro Puy porque foi profesor de Dereito e tiñamos relación e con Camilo Nogueira porque, aínda que non é un político que está en activo, é unha persoa moi importante que participou na elaboración do primeiro Estatuto de Autonomía de Galicia”, conta este estudante de Dereito.

Para os representantes desta asociación estudantil, o feito de organizar neste momento un debate deste tipo non é algo casual. “Hai aproximadamente dous anos que en Galicia quíxose poñer en marcha unha reforma do Estatuto de Autonomía de Galicia aínda que non se chegou a ningún acordo. Agora mesmo ponse a sentenza do Estatut catalán como elemento de escusa para non abordar unha reforma. Nós organizamos este acto para intentar adiantarnos un pouquiño ao debate e para que quede patente que este tema, que é crucial, tamén interesa aos estudantes, que estamos comprometidos con ese tema”, conclúen.

domingo, 18 de abril de 2010

Roma e Perugia


PantheonSan Pietro. Vaticano.

Coliseum.


PerugiaDe visita turística pola "bella Italia". Uns magníficos días nos que non tivo precio non ter que estar pendente do móvil nin do correo electrónico.

Encantoume Roma, aínda que a suciedade impactoume moito, os monumentos penso que están moi mal coidados. En España valoramos máis estas cousas.
O noso destino principal foi Perugia, a onde fomos visitar unhas amigas da Facultade que se atopan alí de Erasmus.

Santiago Posse e Jorge Cubela made in Galicia.

miércoles, 14 de abril de 2010

Se llamaba Separación de Poderes...

Uno, que tira más por el Presidencialismo que por el Parlamentarismo, no porque me gusten los liderazgos sólidos y palpables de nuestros Jefes de Gobierno, sino porque considero necesaria una rígida Separación de Poderes que limite el poder de los que ejercen el mando de un Estado, proclives a defender en sus anteriores años de Oposición la libertad o luchar contra la concentración del poder político en unas pocas manos, tienden a llegar al Gobierno y hacer lo contrario de lo que prometieron en sus felices años de idealismo en la oposición.

Escuchaba en una charla sobre las competencias del Poder Ejecutivo en España "que tiene más incidencia para los españoles un cambio de gobierno en el Ejecutivo que cambiar de Presidente en EEUU".

No sé si la afirmación era muy atrevida, pero lo que sí es seguro es que en países como España la Separación de Poderes ha caminado hacia la Partitocracia reinante de los despachos de Génova y Ferraz en la toma de decisiones sobre nuestras instituciones públicas.

De esta forma, tenemos en España un sistema en el que un cambio de gobierno trae consigo hasta el poder de nombrar al Director del Museo del Prado por mera afinidad política.

No es que sea triste que nuestras instituciones públicas no tengan un poco de neutralidad, lo que es preocupante es la degeneración por la que puede transitar nuestra democracia dando a un partido la oportunidad de ejercer el control político en medios públicos como Televisión Española, o en instituciones en las que la independencia y la sujeción a la Consitución son principios básicos como lo debería ser en el Tribunal Consitucional, en la Fiscalía General del Estado o en el propio Consejo General del Poder Judicial, algo que no es de ahora, sino que viene de antaño, sobre todo, desde los Gobiernos de Felipe González, cuyo mandato fue el más duradero de nuestra democracia.

Montesquieu decía que un Poder Judicial independiente puede ser un freno eficaz al Poder Ejecutivo.

Para muchos la Separación de Poderes es lo que garantiza la libertad y lo que permite establecer un Estado de Derecho en el que los mandamases estén sometidos al Imperio de la Ley, para que no puedan con sus intentos "imperiales" someter a la Ley a la exclusiva voluntad de un partido político, sea el que sea.

martes, 6 de abril de 2010

El Tratado de Lisboa (Xornal de Galicia)


Con el Tratado de Lisboa, se marca la conclusión de un ciclo de veinte años de historia de Europa. Un período que empezó con las Revoluciones democráticas en Europa Central y del Este y con la caída del Muro de Berlín.

Un período durante el cual la Unión Europea se amplió –incluyendo, a día de hoy, a 27 Estados– y preparó la reforma de sus instituciones de cara a, como dice el Artículo 1 del Tratado, preparar una nueva etapa para una Unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa.

El Tratado de Lisboa constituye así el símbolo de una Europa reunificada, libre y democrática.

El Tratado de Lisboa confirma el método comunitario como el verdadero motor de la integración europea. De acuerdo con el Artículo 17 del Tratado, y cito, “la Comisión promueve el interés general de la Unión [...], [La Comisión] vela por la aplicación de los Tratados, así como de las medidas adoptadas por las instituciones [...] [La comisión] controla la aplicación del derecho de la Unión [...]. Con excepción de la Política Exterior y de Seguridad Común y de los restantes casos previstos en los Tratados, [la Comisión] asegura la representación exterior de la Unión. [...] Los actos legislativos de la Unión solo pueden ser adoptados a propuesta de la Comisión, salvo diposiciones en contrario de los Tratados”. Y “la Comisión ejerce sus responsabilidades con total independencia”.

Cito expresamente estas normas del Tratado porque son esenciales para el buen funcionamiento de la Unión. Solo con la independencia de la Comisión, su derecho de iniciativa, sus competencias en materia de promoción del interés general, en la aplicación de los Tratados y del derecho comunitario, y su competencia en la representación exterior de la Unión, los ciudadanos europeos verán realizados los objetivos que pretende alcanzar el Tratado de Lisboa.

Las expectativas que todos depositamos en esta nueva fase de la construcción europea exigen un mayor sentido de la responsabilidad hacia el respeto por las competencias de cada institución y una colaboración más leal para la realización del bien común europeo.

Con el Tratado de Lisboa, el futuro europeo será también más democrático, con un refuerzo de las competencias del Parlamento Europeo y del papel de los parlamentos nacionales en cuestiones europeas. Reafirmo mi empeño en la democracia representativa que, de acuerdo con el Artículo 10, constituye la base del funcionamiento de la Unión Europea.

Los Tratados son importantes pero por si solos no son suficientes. Nada sustituye el liderazgo, la determinación y la voluntad política. En un mundo cada vez más interdependiente, es más que nunca indispensable una cultura europea de decisión, una voluntad política europea. De ahí la necesidad de una verdadera cooperación entre los Estados miembros y las instituciones europeas. La Comisión hará todo lo necesario para el refuerzo de la Unión:

–Promoviendo con visión estratégica el interés general.

–Adoptando iniciativas legislativas y políticas que fortalezcan el proyecto europeo.

–Contribuyendo a la afirmación de la UE en el mundo y defendiendo con vigor nuestros intereses y valores.

Así avanzaremos en la promoción de la paz, la libertad, la seguridad y la justicia, no solo en Europa sino también entre los pueblos de todo el mundo.>> Artículo firmado por Jose Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea, para la Newsletter del Eixo Atlántico ‘Construyendo Europa desde el Eixo Atlántico’.