miércoles, 11 de mayo de 2011

Medio Ambiente

SANEAMENTO E ABASTECEMENTO DE AUGAS

• Dotar de rede de saneamento integral a todas parroquias do concello.
• Renovación e ampliación de redes de distribución de auga nas traídas de augas municipais.
• Colaboración coas traídas de augas parroquiais na súa modernización.

POLÍTICAS MEDIO AMBIENTAIS, PROXECTOS DE POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO
NATURAL, AGRICULTURA E GANDERÍA

• Compromiso inequívoco de axilizar os trámites e entregar nos dous primeiros meses de
mandato os títulos de propiedade da concentración parcelaria de Carballedo-Rebordelo ós
seus propietarios.
• Promover concentracións parcelarias con acordos veciñais.
• Revalorizar as fincas concentradas, facilitar os accesos ós propietarios e servir de impulso
económico ás parroquias concentradas.
• Desenvolvemento de proxectos que protexan os nosos petroglifos e conxuntos prehistóricos
e etnolóxicos (Ferraduras de Fentáns, Outeiro do Lombo da Costa, Portela da Laxe, Porteliña
da Corte… Petos de Ánimas, Menhires, Mámoas…
• Creación dunha aula da natureza.
• Aposta polas enerxías renovables.
• Promoción e revalorización dos Espazos da Rede Natura.
• Rutas medioambientais: Creación, sinalización, mantemento e promoción de rutas medioambientais.
Promover o seu coñecemento en guías turísticas.
• Modernización de infraestructuras rurais (cercas, vaiados, límites, pasos de gando en liberdade).
• Comprometer o apoio do Concello para o impulso de proxectos dinamizadores.
• Comprometer o apoio do Concello para o acceso a líneas de axuda de todo canto xestiona
AGADER.
• Agricultura ecolóxica: Creación de plantas de compostaxe para a reutilización do lixo orgánico
dos fogares e a súa transformación en compost orgánico para usar nas ortas.
• Incentivar o cooperativismo agrícola e gandeiro mediantes acordos coas administracións
provincial e autonómica.
• Mantemento dun sector agrario sostible.
• Promoción e impulso da cría de razas gandeiras e avícolas autóctonas.
• Promoción da gandería ecolóxica en feiras e eventos de gastronomía en Cotobade.
• Incentivar a actividade cinexética como medio de atracción turística e dinamización social da
zona.

No hay comentarios: