martes, 17 de mayo de 2011

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, ESTRADAS

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, ESTRADAS

• Humanización das beirarrúas con aceras, alumeado púbrico, papeleiras, etc.
• Reposición de marquesinas en mal estado.
• Mellora nas piscinas fluviais, zonas recreativas.
• Acondicionamento das carballeiras emblemáticas de Cotobade
Arranxo de fontes.
• Recuperación de muíños.
• Mellora e ensanche de camiños e pistas rurais.
• Pistas polideportivas alí onde se cumpran os criterios de poboación infantil e xuvenil acordes
ó seu establecemento.
• Mellora da sinalización dos lugares.
• Aumentar campos de festas: Corredoira, etc.
• Acondicionamento da Alameda de Aguasantas.
• Mellorar a estrada de acceso a Almofrei; arranxo do trazado da estrada que une a nacional
con Trabazo; que une a estrada Parada-Viascón; que une San Xurxo de Sacos con Campo Lameiro;
San Xurxo-Fentáns; Fentáns-Campo Lameiro; que une a estrada Cuspedriños-Viascón;
de Redonda á Igrexa en Corredoira; mellora na estrada que une aguasantas con Ponte
Caldelas e A Lama; accesos das parroquias e das pistas municipais; e demais estradas en
mal estado.
• Limpeza dos camiños e das cunetas.
• Reclamar de Fomento os accesos a Calvelo, Cutián e o Cádavo.
• Reclamar o remate final do Socavón da N-541.
8.- POLÍTICA ECONÓMICA E GASTOS DE GOBERNO:
• Plan económico-financeiro para reducir no orzamento municipal as partidas dedicadas a
gasto corrente, que na actualidade ocupa o 82% do presuposto.
• Promover a austeridade na xestión económica.
• Rematar co despilfarro.
• Elevar as partidas dedicadas a inversións, na actualidades só se dedica o 17% do total do
presuposto. O propósito é triplicar as as partidas en inversión.
• Reducir a partida adicada ós salarios do Goberno, que ascende a 125.000 euros.
• Rebaixa do salario do Alcalde, que contará con dedicación exclusiva, apoiado polo equipo de
goberno.
• Eliminación dos salarios e as cotizacións sociais dos concelleiros con dedicacións parciais,
agora en mans do BNG.

No hay comentarios: